Jdi na obsah Jdi na menu
 


destilace - PL

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Destilace - Pracovní list
 
 
Jméno: ……………………………………………….……………..
Datum: …………………….                                                       Třída: …………………..
 
Pomůcky:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Úkoly:
  1. Sestav destilační aparaturu, nakresli její schéma a popiš její části
Nákres aparatury:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Zjisti teplotu varu ethanolu v tabulkách tv  = …………. °C.
 
  1. Destilací přečisti 50 ml směsi ethanolu a vody, k níž bylo přidáno několik ml roztoku modré skalice.


 
 
  1. Změř počáteční teplotu směsi a potom každou minutu zapisuj do tabulky okamžitou teplotu:
Tabulka naměřených hodnot:
 
Čas/min
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Teplota/°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čas/min
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Teplota/°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čas/min
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Teplota/°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čas/min
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Teplota/°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čas/min
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Teplota/°C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Po ukončení destilace změř objem vydestilovaného ethanolu Vethanolu  = …….. cm3 .
 
  1. Vypočítej praktický výtěžek v procentech.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
  1. Na mm papír narýsuj graf závislosti teploty na čase a vyznač teplotu varu ethanolu a vody. Graf zpracuj maximálně pro prvních 50 minut.
 
  1. Z laboratorní práce zpracuj doma na PC laboratorní protokol, který bude obsahovat:
1.      strana: jméno autora, datum, číslo laboratorní práce, téma práce, prostor pro hodnocení učitelem
2.      strana: úkol, pomůcky, chemikálie, nákres, stručný postup, tabulka naměřených hodnot, výpočty, odpovědi na otázky z pracovního listu, závěr
3.      příloha: graf
Tento pracovní list ti slouží jako pomoc k vytvoření laboratorního protokolu, neodevzdávej ho. Hodnocen známkou bude až laboratorní protokol.
 


 
Otázky:
1.      Jaké fyzikální vlastnosti se využívá při oddělení složek destilací?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
2.      Uveď alespoň 3 příklady využití této metody v praxi.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
3.      Jaký je obchodní název ethanolu, který zlidověl?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.      Proč se při destilaci jedné frakce nezvyšuje teplota směsi, i když látku zahříváme?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5.        Jak poznáme, kdy nastane var?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
6.        Proč se v začátku zahřívání tvoří v kapalině bublinky a při pohybu vzhůru mizí?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
7.        Proč se do destilační směsi přidávají varné kamínky?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
8.      Proč musíme zapojit vodu v chladiči proti směru par?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Závěr:
Co jsem zjistil, co se mi povedlo, co se mi nezdařilo, co bylo pro mě těžké:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
K vypracování nezapomeň přiložit graf.