Jdi na obsah Jdi na menu
 


elektrolýza - PL

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Elektrolýza - Pracovní list
 
Jméno: ……………………………………………….……………..
Datum: …………………….                                                       Třída: …………………..
 
Pomůcky:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chemikálie::……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Úkoly:
1.    Nákres aparatury:
 
 
 
 
 
 
2.    Sestav aparaturu na elektrolýzu dle návodu v teoretickém listu.
3.    Proveď elektrolytické pomědění klíče.
4.    Popiš, co pozorujeme:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5.    Zapiš:
Hmotnost čistého klíče:                      mk = …… g
Hmotnost poměděného klíče:               m   = ….. g
Hmotnost vyloučené mědi:                  mCu = ….. g
 
6.    Chemickými rovnicemi popiš děje probíhající na elektrodách:
Katoda:
 
Anoda:
 
7.    Napiš chemickou rovnicí disociaci chloridu měďnatého a pod vzorce obou iontů uveď, zda se jedná o anion, nebo kation a jejich názvy:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Otázky:
1.    Napiš definici elektrolýzy:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    Které částice vedou elektrický proud v pevných látkách a  kapalinách?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 
 
3.    Proč nevede elektrický proud chlorid měďnatý v pevném skupenství?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.    Na čem závisí hmotnost vyloučené mědi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5.    Napiš alespoň tři využití elektrolýzy v průmyslu:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Závěr:
Co jsem zjistil v této laboratorní práci:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Co se mi nezdařilo:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Vyskytl se v průběhu práce problém, který jsem neuměl vyřešit, popř. by mě zajímalo se o něm dozvědět víc?
……………………………………………………………………………………………………………….