Jdi na obsah Jdi na menu
 


elektrostatika - PL

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Pokusy z elektrostatiky - Pracovní list
 
Jméno: ……………………………………………….……………..
Datum: …………………….                                                       Třída: …………………..
 
Pomůcky:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Úkoly:
1.    Nafoukněte pouťový balónek a zavažte ho. Potom ho zelektrizujte třením o papírový kapesník kouskem kožešiny nebo mikinou z umělých vláken. Dále se pokuste balónek „přilepit“ na tabuli nebo zeď.
 
Pokus se vysvětlit z hlediska fyziky, k čemu došlo a proč došlo k přitažení balónku k tabuli:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
2.    Papírovým kapesníkem elektrizujte třením současně 2 brčka po stejnou dobu. Brčka ohněte v kolínku a lehce je uchopte rukou za kratší část.
 
Popiš, co pozorujete, a pokus se pozorování správně fyzikálně zdůvodnit:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.    Zelektrujte pravítko třením a pusťte vodu tak, aby tekla tenkým rovným proudem. Zelektrované pravítko přibližujte opatrně k tekoucí vodě. Měli byste pozorovat, že elektrostatické pole je schopno vychylovat proud vody.
 
Upozornění: elektrostatické pole je citlivé na vlhkost, a proto tento pokus nelze pořádně provést při namočení pravítka nebo pokud voda teče delší dobu.
 
 
4.    Na talířek nasypte hrubší sůl společně s pepřem a promíchejte. Nafouknutý pouťový balónek zelektrizujte papírovým kapesníkem. Zelektrovaný balónek přibližte k talířku se směsí soli a pepře.
 
Popiš, co pozorujete, a pokus se pozorování správně vysvětlit:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
5.    Na tento experiment použijte prázdnou plechovku, např. od piva nebo coly. Položte ji na stůl tak, aby se kutálela. Zelektrujte pravítko a přibližte ho k plechovce do vzdálenosti cca 0,5 cm.
 
Popiš, co pozorujete, a pokus se pozorování opět správně vysvětlit:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
6.    Na obrácené hodinové sklíčko položte ve vodorovné poloze špejli, zelektrujte třením přiloženou tyč a přiblížením k špejli uveďte špejli do pohybu otáčivého.
 
Pokuste se experiment vysvětlit na principu elektrostatické polarizace, experiment schematicky zakreslete a vyznačte rozložení náboje na špejli:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 
7.    Kovovou tyčku délky alespoň 75 cm uvažte na lanko v těžišti a lanko pověste na háček volně v prostoru. Nechte tyčku úplně zastavit a poté k ní přibližte zelektrovanou tyč. Zelektrovanou tyč přikládejte střídavě pod a nad kovovou tyčku. Pozorujete pohyb tyčky za zelektrovanou tyčí.
 
Jev vysvětlete na principu elektrostatické indukce.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Experiment schematicky zakreslete a vyznačte rozložení náboje na kovové tyčce:
 
 
 
 
 
 
 
8.    Z jedné vrstvy ubrousku nebo kapesníku vystřihněte opatrně spirálovitého hádka s hlavičkou. Hlavičku ohněte tak, aby stála uprostřed spirálky. Zelektrujte pravítko a přibližte ho k hlavičce hádka. Hádek se bude zvedat za pohybujícím se pravítkem.
 
Popiš, jak se ti experiment zdařil:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Otázky:
1.    Proč se tento druh elektrického pole nazývá elektrostatické?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2.    Jaké znáš druhy silových polí? Okolo čeho se vyskytují?
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.    Jak se projevuje působení silových polí?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
4.    Které elementární částice jsou nositeli náboje? Jaký náboj nesou?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5.    Vysvětli rozdíl mezi elektrostatickou polarizací a indukcí.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Závěr:
Popiš, jak se ti pracovalo, které experimenty se ti podařily, které ne a proč.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………