Jdi na obsah Jdi na menu
 


hydrostatika -ML

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č.
 
Pokusy z elektrostatiky - Metodický list
 
Cíle:
·         Posílení jemné motoriky rukou.
·         Ověření teoreticky nabytých vědomostí.
·         Škola hrou.
·         Nácvik vyjadřovacích schopností žáků při popisu určitého jevu.
·         Posilování čtenářské gramotnosti a následné využití načtených informací k odpovědím v PL.
 
Metody práce:
Před samotnou prací necháme žákům dostatečně dlouhou dobu na nastudování teoretického listu. Je pro žáky dost náročný. V textu je hodně informací vysvětlených stručně. Je tak napsán úmyslně. Práci je vhodné zařadit v hodinách následujících po probrání tématu Vodič a izolant v el. poli. Teoretický list by měl sloužit pouze k opakování základních pojmů.
Práci je možno provést ve dvojicích, větší skupině, ale i jednotlivě. Žáci obcházejí připravená stanoviště ve třídě a zkoušejí jednoduché experimenty. Diskutují mezi sebou a průběžně vyplňují pracovní list.
 
Časový plán:
Množství experimentů uvedených v pracovním listu odpovídá dvouhodinovému cvičení. Práci je možno zredukovat i na jednu hodinu fyziky.
 
Co je třeba si připravit:
Větší množství balónků (každý žák bude chtít mít svůj + nějaké navíc), provázek na uvázání, papírové kapesníky, nůžky, kousky kůže (nemusí být, ale elektrují nejlépe), brčka s kolínky, talířek s hrubší solí a pepřem (místo pepře je vhodný i mák), prázdné hliníkové plechovky od nápojů, hodinové sklíčko, špejle, ebonitová (novodurová) tyčka, kovová tyčka, dřevěná tyčka, lanko, váhy.
Je třeba mít možnost uvázat tyčky do prostoru. My máme v učebně háček na stropě a na něm trvale připevněné lanko. Využiji ho i při předvádění jiných experimentů – např. při stáčení magnetu vlivem mg. pole Země, předvádění otáčivého a kmitavého pohybu.
Doporučuji si ve fyzikálním kabinetu vytvořit sekci Elektrostatika a všechny drobné pomůcky si tam skladovat. Příprava hodin se zjednoduší. Jediné, co je třeba obnovovat každoročně, jsou balónky.
 


 
Odpovědi na otázky:
1.      Proč se tento druh elektrického pole nazývá elektrostatické?
Elektrostatické pole je elektrické pole, které vzniká v okolí nepohybujícího se elektrického náboje, ve kterém nevznikají elektrické proudy. (odp. z TL)
 
2.      Jaké znáš druhy silových polí? Okolo čeho se vyskytují?
Gravitační pole, vyskytuje se okolo všech těles s hmotností m.
Elektrické pole, vyskytuje se okolo těles s nábojem nebo okolo elementárních nábojů.
 
Žáci mohou uvádět i magnetické pole, ale v době probírání el. pole o něm ještě moc nevědí.
Občas někdo uvádí další podivné druhy polí - např. telepatické… Argumentujeme tím, že tato pole nejsou spolehlivě prokázána.
Najdou se i odpovědi typu - obilná pole, řepná pole… Argumentujeme tím, že se o pole sice jedná, ale ne silová.
 
3.      Jak se projevuje působení silových polí?
Silou, která může způsobit např. změnu pohybu (dle Newtonových zákonů).
 
4.      Které elementární částice jsou nositeli náboje? Jaký náboj nesou?
Elektrony, anionty – nositelé záporného náboje. Protony, kationty – nositelé kladného náboje.
 
5.      Vysvětli rozdíl mezi elektrostatickou polarizací a indukcí.
Elektrostatická polarizace vzniká v izolantu v el. poli a elektrostatická indukce vzniká ve vodiči v el. poli.
 
Hodnocení:
Hodnotíme pracovní list – fyzikální správnost, přesnost vyjadřování, úpravu, provedení nákresů (tužkou).
 
Závěrečná doporučení:
Aby experimentální hodina dopadla co nejlépe, před hodinou důkladně vyvětrejte učebnu, aby se snížila její vlhkost. I když je hodina pro učitele poměrně náročná na přípravu, vyzkoušejte ji. Žáci to velmi ocení. Pokusy jsou hravé a zábavné.