Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kalorimetrie -TL

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Kalorimetrické měření - teoretický list
 
Teplo je rovno energii, kterou těleso příjme od tělesa teplejšího, nebo odevzdá tělesu chladnějšímu při tepelné výměně.
Teplo je fyzikální veličina, značí se Q a základní jednotka je joul.
Teplo závisí na hmotnosti tělesa m, na druhu látky a na rozdílu počáteční a konečné teploty Δt.
 Jestliže přijmou dvě tělesa z různých látek o stejné hmotnosti a teplotě stejné množství tepla, změní se jejich teplota různě. Závislost na druhu látky vyjadřuje měrná tepelná kapacita c. Udává množství tepla, které musí přijmout 1kg látky, aby změnila teplotu o 1°C.
Měrné tepelné kapacity jednotlivých látek byly zjištěny experimentálně a jsou uvedeny v Tabulkách pro ZŠ.
Měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/kg °C.
K pokusnému určení tepla přijatého nebo odevzdaného se používá směšovací kalorimetr. Je to nádoba složená z dvou tenkostěnných válcových nádob z plechu nebo hliníku, které jsou od sebe odděleny izolační vrstvou vzduchu. Ve víku kalorimetru jsou otvory na míchadlo a na teploměr. Kalorimetr nahrazuje izolovanou tepelnou soustavu, i když ne úplně dokonale. Při experimentech musíme zanedbat ztráty vzniklé zahřátím kalorimetru. S mnohem přesnějším měřením se setkáme až na střední škole.
 
Postup:
1.    V odměrném válci odměřte 200 ml studené vody, nalijte ji do kalorimetru a změřte její teplotu.
2.    V odměrném válci odměřte 300 ml vody, nalijte do rychlovarné konvice a přiveďte k varu.
3.    Vroucí vodu nalijte všechnu do kalorimetru a co nejrychleji ho uzavřete.
4.    Občasným mícháním urychlete tepelnou výměnu.
5.    Pozorujte probíhající změnu teploty (teplota se ustálí po poměrně dlouhé době).
6.    Odhadněte konečnou teplotu a zapište ji do pracovního listu.
7.    Proveďte teoretický výpočet konečné teploty dle kalorimetrické rovnice.
8.    Porovnejte konečnou teplotu, kterou jste vypočítali, s prakticky naměřenou a zkuste vysvětlit, kde mohly vzniknout tepelné ztráty. 
 
 
 
Vzorce, které by se mohly hodit:
 
Q = m . c .(t – t0)
 
m1 . c1 .(t – t01) = m2 . c2 .(t02 - t)
 
m1, m2 …………… hmotnosti látek mezi kterými probíhá tepelná výměna
c1, c2    ……………. měrné tepelné kapacity
t01, t02 ……………. počáteční teploty
t          ……………. konečná teplota