Jdi na obsah Jdi na menu
 


kovy 1- ML

19. 12. 2012

 

 
            Laboratorní práce č….          
 
Kovy 1 – Plamenové zkoušky - Metodický list
 
Cíle:
·      Ověřeni několika základních fyzikálních a chemických vlastností kovů: schopnost charakteristicky barvit plamen, vodivost, vzhled, hustotu, atd. .
·      Vyzkoušení práce s platinovým drátkem, dodržování přesného pracovního postupu.
·      Motivace žáků k chemii prostřednictvím atraktivního jednoduchého pokusu, který zvládnou provést sami.
 
Metody práce:
Žáci pracují samostatně podle postupu práce uvedeného v teoretickém listu.
 
Časový plán:
Práce je koncipována na jednu vyučovací jednotku. Doporučuji si třídu rozdělit na dvě skupiny.
 
Co je třeba připravit:
·      Vytištěné pracovní listy.
·      Několik sad vzorků solí kovů, stačí jedna sada pro 3 - 4 žáky.
·      Osvědčené soli: CuCl2 (ne CuSO4 . 5H2O), Sr(NO3)2, LiNO3, CaSO4, KNO3, NaNO3, BaSO4.
·      Pro každého žáka lahvička se  zředěná HCl a platinový drátek.
·      Alespoň 20 očíslovaných zkumavek s neznámými vzorky.
·      Solný roztok nepřipravujte, na nosítka položte kuchyňskou sůl, lžičku, tyčinku a kádinku. Žáci si poradí sami.
 
Odpovědi na otázky:
1.    Určování složení neznámých roztoků.
2.    Například u ohňostrojů, světlic, …
 
Hodnocení:
Návrh hodnocení metodou tří „S“ – splnění, správnost, souhrnnost.
Splnění: učitel kontroluje, zda žák splnil zadání práce, vyplnil pracovní list správně se všemi požadavky, které byly zadány.
Správnost: učitel kontroluje, zda je práce věcně správná, neobsahuje chyby.
Souhrnnost: učitel kontroluje, zda žák prokázal, že problém pochopil a použil dostatek informačních zdrojů, uplatnil tvořivost a přehled.
Při týmové práci se touto metodou hodnotí hůře, nutno vypozorovat. Do kritérií zahrnujeme také úpravu odevzdaného zápisu.
Poznámky k hodnocení je vhodné žákům sdělit před prací např. v TL, napsáním na tabuli nebo promítnutím.
 
Varianty práce:
·      Místo platinového drátku lze využít tenký ocelový drátek, ale barvy nejsou tak výrazné. Lepší se jeví využití špejlí namočených do roztoků solí. Fungují stejně dobře jako platinové drátky, možná lépe. Lze využít i tuhu z verzatilky.
·      Další velmi zajímavá možnost, jak si poradit i bez platinového drátku: Roztoky solí si připravte do rozprašovačů (lze využít spreje do nosu z lékárny). Vystříknutím nad plamen kahanu se povedlo, že v drobných kapičkách při padání do plamene bylo dobře vidět zbarvení plamene. Tato varianta se hodí zvlášť pro lihové kahany, protože mají teplotu plamene poměrně nízkou a dost nevýraznou barvu plamene.
·      Žákům dělá často problém rozlišit karmínové zbarvení stroncia a purpurové zbarvení lithia. Doporučuji barvy předem ukázat, např. promítnutím na tabuli.
·      Občas doporučuji mezi neznámé vzorky zamíchat i destilovanou vodu.