Jdi na obsah Jdi na menu
 


kovy 1- TL

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Kovy 1 – Plamenové zkoušky - Teoretický list
 
 
Plamenové zkoušky slouží k zjištění, zda daná sloučenina obsahuje některý z kovů barvících plamen. Jedná se o poměrně jednoduchou a efektivní metodu.
Kationtů, které barví plamen, jsou více jak dvě desítky, ovšem každý barví jinou barvou, takže je velice jednoduché je rozlišit. Jedná se převážně o alkalické kovy a o kovy alkalických zemin. My vyzkoušíme jen několik nejvýznamnějších.
Obr. 1 – Platinový drátek
 
Zkouška se provádí namočením platinového drátku do roztoku obsahujícího kation daného kovu a následným vyžíháním v nejteplejší zóně plamene.
Po každé zkoušce je třeba platinový drátek několikrát vyčistit namočením do zředěné kyseliny chlorovodíkové a následným vyžíháním v plameni.
         Obr. 2 - Žíhání drátku v plameni
 
 
Úkoly:
1.    Ověř barvu plamene u jednotlivých kationtů kovů na platinovém drátku.
2.    Urči alespoň 3 neznámé vzorky.
 
Postup:
1.    Vyčisti platinový drátek navlhčením ve zředěné kyselině chlorovodíkové HCl a vyžíháním ve spodní části plamene. Tento postup opakuj tak dlouho, dokud v plameni vidíš nějaké zbarvení.
2.    Dolní očko drátku namoč do vzorku roztoku kovu a vlož opět do spodní části plamene.
3.    Pozoruj zbarvení plamene.
4.    Drátek znovu pečlivě vyčisti.
5.    Pokus opakuj s dalšími vzorky.
6.    Po vyzkoušení všech připravených známých vzorků si vyber 3 neznámé vzorky a podle předcházejícího postupu urči, který z kationtu obsahují.
 


 
Pravidla pro práci s kyselinami:
·      Při ředění lijeme vždy kyseliny do vody, nikdy ne naopak. Při ředění lijeme kyselinu za neustálého míchání po tyčince nebo stěně kádinky.
·      Při práci používáme ochranné pomůcky - plášť, brýle, popř. rukavice
·      Při potřísnění kyselinou postižené místo okamžitě omyjeme proudem vody, aby se kyselina co nejvíce a nejrychleji naředila. Při závažnějším poleptání překryjeme postižené místo sterilní gázou a dopravíme postiženého k lékaři.
 
Postup při zapalování kahanu:
1.    Uzavři přívod vzduchu.
2.    Zapal sirku.
3.    Pusť opatrně plyn.
4.    Hořící sirku přibliž k trysce a zapal kahan (při zapalování kahanu se nenakláněj nad kahan, ale stůj vedle).
5.    Otevři přívod vzduchu.
6.    Nastav plamen kahanu tak, aby se neopalovala keramická síťka okolo kádinky.
 
Jak barví jednotlivé kationty kovů:
·      Ba2+ : jablečně zeleně
·      Cu2+ : výrazně zeleně
·      Li+    : purpurově červeně
·      Na+   : intenzívně žlutooranžově
·      K+     : růžovofialově
·      Ca2+   : cihlově červeně
·      Sr2+    : karmínově červeně
 
Poznámky:
·      Pokud budete pracovat s lihovými kahany, je třeba nejdříve dolít líh a zkontrolovat délku knotu.
·      Pečlivě čistěte drátek mezi jednotlivými experimenty, jinak žádné zbarvení nebude viditelné!