Jdi na obsah Jdi na menu
 


kovy 2 - ML

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Kovy 2 - Metodický list
 
Cíle:
·      Ověřeni několika základních fyzikálních a chemických vlastností kovů: vodivost, vzhled, hustotu, …
·      Posílení jemné motoriky rukou při zapojování jednoduchého elektrického obvodu.
·      Spolupráce v týmu, společné plánování postupu, hledání řešení problému.
 
Metody práce:
Žáci pracují ve dvojicích nebo trojicích podle postupu práce uvedeného v teoretickém listu.
 
Časový plán:
Práce je koncipována na jednu vyučovací jednotku.
 
Co je třeba připravit:
·      Vytištěné pracovní listy.
·      Vzorky mědi, cínu a železa, destilovanou vodu v kádince.
·      Plast, dřevo necháme na improvizaci žáků.
·      Solný roztok nepřipravujeme, na nosítka položíme kuchyňskou sůl, lžičku, tyčinku a kádinku.
·      Ze žákovských sad na elektrotechniku je nutno připravit na nosítka žárovku s objímkou, vodiče, spínač, krokosvorky, elektrody.
·      Poznámka: Vodivost lze určit i jednodušším způsobem než sestavením el. obvodu (např. zkoušečkou). Jedním z cílů této práce je však procvičení sestavení jednoduchého obvodu.
 
Odpovědi na otázky:
1.    Měď: bronz - slitina mědi a cínu, mosaz – slitina mědi a zinku, mincovní kovy, šperkařské kovy, měď zvyšuje pevnost slitin.
Železo: oceli – slitiny železa a dalších kovů, využívá se poměrně nízké ceny železa.
     Cín: pájka – slitina cínu a olova, využívá se nízké teploty tání cínu.
 
2.    Cín zvážíme, pomocí odměrného válce zjistíme objem a z naměřených veličin dopočítáme hustotu podle vzorce:
 
ρ = 
 
Hodnocení:
·      Vyplnění pracovního listu
·      Schopnost spolupráce ve skupině
·      Dodržení pracovního postupu při zapojování
 
Poznámky:
·      Pokus lze provést i s plochou baterií. Pokud žáci nezapojují do rozvodů v lavicích, odpadá kontrola obvodu a žáci si sami musí zjistit, co je příčinou, pokud se žárovka nerozsvítí (prasklá žárovka, poškozená krokosvorka, uvolněný drátek…). Získávají tím zkušenosti pro další měření.
·      Pokud spojíme obě práce o kovech do jednoho bloku, velmi dobře se hodí do projektového vyučování nejen pro 8. ročník, ale i v případě propojení žáků různých ročníků. O elektrické vodivosti již žáci slyšeli v 6. ročníku ve fyzice, v 8. ročníku probírají kovy v chemii a v 9. ročníku elektrické pole.
·      S malými úpravami lze tuto práci využít i do přírodověd 5. ročníku.
·      Svým provedením je tato práce vhodná i pro různé přírodovědné soutěže pro 8. a 9. ročníky.
 
Varianta laboratorní práce:
·      Žáci si solný roztok připraví sami rozpuštěním jedné lžičky soli ve 100 cm3 vody. Zajímavější pro žáky je však přidávat sůl postupně po malých lžičkách a sledovat, jak s rostoucí koncentrací rozpuštěné soli žárovka svítí více.
·      Tento experiment doporučuji provést v další laboratorní práci.
·      Určení hustoty cínu by mohlo být námětem další laboratorní práce.