Jdi na obsah Jdi na menu
 


kovy 2 - TL

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Kovy 2 - Zjišťování elektrické vodivosti a fyzikálních vlastností látek - Teoretický list
 
 
Elektrická vodivost je schopnost látek vést elektrický proud. Způsobuje ji přítomnost elektricky nabitých částic v pevné látce nebo roztoku. V pevných látkách vedou el. proud volné elektrony a v kapalinách ionty.
 
 Úkoly:
1.    Sestav jednoduchý elektrický obvod a využij ho k určení vodivosti látek, které máš připravené na stole. Při zkoušení elektrické vodivosti pevných látek je vkládej přímo mezi krokosvorky. Při experimentování s kapalinami si do krokosvorek připni elektrody (kovové tyčinky, které máte připravené na nosítkách) a ty ponořuj do kapaliny.
 
2.    Na základě svých pozorování doplň tabulku a z vodičů vyber kovy. Zvolená políčka v tabulce označ křížkem. Solný roztok si připrav rozpuštěním jedné lžičky soli ve      100 cm3 vody.
 
 

Schéma elektrického obvodu:                                                                                  
 
 
Na co je třeba dát pozor:
·      Před sestavením el. obvodu  zkontroluj, popř. dotáhni vodiče u kontaktů (banánků).
·      Vodičů se dotýkej pouze za izolované části.
·      Sestav el. obvod  a do zdroje zapoj až po kontrole učitelem.
 
Pokyny k provedení práce:
·      Při pokusu přilož vždy elektrody na těleso alespoň několik centimetrů od sebe. Elektrody se nesmějí dotýkat.
·      Pokus s vodou a solným roztokem proveď až úplně nakonec. Při pokusu elektrody ponoř do kapaliny. Opět se nesmějí dotýkat. Po provedení pokusu je vždy pečlivě utři do sucha.


 
Poznámky k otázkám:
·      Při zjišťování vlastností kovů si všímej např. barvy, hmotnosti, vzhledu, povrchu, …
·      Ze zjištěných vlastností se dají vyvodit i vlastnosti další, např. hustota, tepelná vodivost,. ..
 
Co budeme hodnotit:
·      Vyplnění pracovní ho listu.
·      Schopnost spolupráce ve skupině.
·      Dodržení pracovního postupu při zapojování.