Jdi na obsah Jdi na menu
 


kyslík - PL

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Kyslík - Pracovní list
 
Pracovní list je určen pro dvojici žáků
 
Jméno: ……………….…………………………………, ……….…………….……………………...
Datum: …………………….                                                                Třída: …………………..
 
Úkoly:
1.    Sestavte aparaturu na přípravu kyslíku tepelným rozkladem manganistanu draselného podle nákresu v teoretickém listu, překreslete ji a popište její jednotlivé části.
 
Nákres aparatury:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomůcky:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Chemikálie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 
Proveďte samotnou reakci přípravy kyslíku tepelným rozkladem manganistanu draselného KMnO4 a zapište její chemickou rovnici.
 
Chemická rovnice:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
2.    Popište, co pozorujeme ve zkumavce:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.    Proveďte důkaz kyslíku žhnoucí špejlí a popište její průběh svými slovy:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
4.    Sestavte aparaturu na přípravu kyslíku tepelným rozkladem chlorečnanu draselného KClO3 podle nákresu v teoretickém listu, překreslete ji a popište její jednotlivé části:
 
Nákres aparatury:
 
 
 
 
 
 
 
Pomůcky:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Chemikálie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5.    Proveď samotnou reakci přípravy kyslíku rozkladem chlorečnanu draselného KClO3 a zapište její chemickou rovnici
 
Chemická rovnice:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
6.    Chlorečnan draselný nejdřív taje a vzápětí se začne rozkládat a uvolňovat kyslík. V okamžiku, kdy zmizí poslední krystalky, vhoď do zkumavky postupně malý kousek žhnoucího dřevěného uhlí a potom kousek síry.
 
 Popiš, co se stane: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
 
7.    Popsaný průběh reakce se pokus správně chemicky vysvětlit:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………….…..……
 
Otázky:
1.    Napiš vlastnosti kyslíku, které vyplynuly přímo z průběhu pokusu:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………….…..……


 
 
2.    Zapiš informace o kyslíku, které lze zjistit nebo vyvodit z periodické tabulky prvků:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………….…..……
 
3.    Kolik procent vzduchu tvoří kyslík?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………….…..……
 
4.    Kyslík se vyskytuje ve stratosféře. Má tam molekuly jiného složení než v atmosférickém vzduchu u povrchu Země a plní jistou funkci. V jaké formě se kyslík vyskytuje ve stratosféře, jakou tam plní funkci, jak vysoko nad povrchem se stratosféra vyskytuje a jak se tato část stratosféry nazývá?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………….…..……
 
5.    Vyjmenuj jednotlivé atmosférické vrstvy a napiš všechny informace, co o nich víš.
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………….…..……
 
6.    Jakou souvislost má Mona Lisa a kyslík?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
7.    Ve kterém roce byl objeven ozón? ………………………………………………………………


 
Závěr:
Co jsem zjistil a co se mi podařilo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………….…..……
 
S čím jsem měl problémy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
…………………………………………………………………………………………………….…..……
 
 
 
Poznámky:
Při experimentu si nasaď ochranný štít!
Pod zkumavku nezapomeň položit plechovou misku s pískem!