Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oxid uhličitý - ML

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Oxid uhličitý - Metodický list pro učitele
 
Cíle:
·      Samostatné provedení konkrétních experimentů dle napsaného návodu.
·      Zformulování popisů a závěrů pozorování.
·      Využívání informací načerpaných v hodinách chemie při praktické činnosti v laboratoři.
·      Nutnost spolupráce ve dvojicích.
·      Schopnost porovnání chování a vlastností jednotlivých plynů.
 
Metody práce:
Samostatné provádění experimentů ve dvojicích, diskuze.
 
Časový plán:
Dvouhodinové laboratorní cvičení.
 
Co je třeba si připravit:
pro jednu skupinu:
·      2 sklenice od kompotu (kádinky), 2 lékařské rukavice, prášek do pečiva, ocet
·      špejle, hodinové sklo, svíčka
·      2 kádinky, lžička, hydroxid vápenatý, odměrný válec, nálevka, filtrační papír, skleněná trubička
 
pro všechny:
·      sifónová lahev, náhradní bombičky, hadička, bublifuk, větší nádoba (akvárium)
 
 
Správně vybraná tvrzení v 10. úkolu: a, b, e, f, i, k.
 
 
Poznámky:
·      Jako zdroj CO2 je možno použít i přístroj SODASTREAM, výhodou je i větší objem náplně.
·      Místo skleněné trubičky je možno použít dostupnější brčko.
·      Pokud i po přefiltrování zůstává vápenná voda zakalená, používáte starý hydroxid vápenatý.
 


 
Hodnocení:
V hodnocení se zaměříme na schopnost provedení experimentu dle napsaného návodu a správného vyplnění pracovního listu. Všímáme si i úpravy, kvality nákresu a schopnosti formulovat odpovědi do vět. Laboratorní práci hodnotíme známkou. Upozorníme žáky, že hodnocen je i průběh práce, nejen pracovní list.
 
Poznámky:
V práci úmyslně nepoužíváme žádné chemické rovnice, protože ji zařazujeme v době, kdy byla v chemii dokončena kapitola „Oxidy“ a ve fyzice je probrána kapitola „Mechanické vlastnosti plynů“. Chemické rovnice ještě žáci neznají.
Přípravu CO2 z octa a kypřícího prášku doporučuji připravit pro každého žáka. Je to velmi zajímavý experiment. Žáci fascinovaně pozorují uvolňování plynu a postupné nafukování rukavice a chtějí si ho většinou vyzkoušet sami.
U experimentu se sifonovou lahví se postupně všichni vystřídají. Většinou ho chtějí také všichni vyzkoušet, připravte dost bombiček.