Jdi na obsah Jdi na menu
 


voda 3 - dlouhodobé pozorování - TL

19. 12. 2012

 

 
Laboratorní práce č….
 
Voda – závěrečná práce 1. část - Teoretický list
 
Zpracování dlouhodobých pozorování
 
 
Pravidla tvorby grafů:
·      Do mm papíru píšeme pouze tužkou.
·      Každý graf musí mít nadpis vpravo nahoře.
·      Jak zjistíme, na kterou osu máme co zapisovat: to první v zadání, na vodorovnou osu to druhé v zadání (př. závislost teploty na čase - teplota první v zadání → svislá osa,
    čas - to druhé v zadání → vodorovná osa).
·      Časová osa je vždy vodorovná.
·      Velmi důležité je zvolení správného měřítka obou os, osy zvolte tak, aby křivka byla přehledná, tedy ne příliš malá ani taková, která by se nevešla na papír.
·      Správné označení os: označení veličiny/jednotka, ve které se měřilo.
·      Žádné pomocné čáry do mm papíru nepatří, vyznačujeme pouze body, a to křížkem.
·      Výsledná křivka musí být plynulá, nesmí být „rohatá“, nemusí také nutně spojovat všechny body, prokládáme ji mezi nimi.
·      V případě, že tvoříme grafů více, očíslujeme je a jejich názvy s čísly uvedeme do protokolu.
·      U označení každého čísla na vodorovné ose musí být svislá čárka, na svislé ose vodorovná čárka.
·      K vytváření grafů doporučuji použít sadu křivítek.