Jdi na obsah Jdi na menu
 


Medializace přírodních končí….

1. 11. 2012

 

A je tu konec projektu. Poslední tečkou byl diseminační seminář, kterého se zúčastnili naše vyučující, pan ředitel, paní účetní a spousta dalších osob (oponentů), které jsme mohli „vyzpovídat“.
Celý rok jsme řešili různé úkoly a naposledy jsme si vyzkoušeli i sběr dat do dotazníku, které budeme třídit a zpracovávat do grafů. Naše otázky se týkaly působiště dotazovaného, hodnocení laboratoře, spokojeností s prací žáků v laboratoři, hodnocení vzniklé sady laboratorních prací.
Měli jsme možnost vidět prezentace našich vyučujících a jejich informace o projektu. Přinášíme Vám základní údaje:
 
Realizační tým se skládal z těchto osob:
Mgr.       Miroslava Bělochová              metodička chemie
Ing. Bc. Martina Čáslavová                 IT specialista
PaeDr.   Dalibor Ullrych                      hlavní manažer projektu
Vendula Nedvědová             finanční manažerka
Mgr.       Alena Horňáková                   učitelka češtiny
Mgr.       Johana Jonáková                    asistentka projektu
 
Výstupy, to je to, co vzniklo za celý rok:
Nová laboratoř chemie a fyziky s šestnácti pracovními místy. Vybavené pracovní stoly, nové chemikálie.
Laboratorní cvičení na témata: Výkon, Hydrostatika, Teplo, Kalorimetrie, Tání, Var, Elektrostatika, Kovy 1, Síra, Kovy 2, Vodík, Kyslík, Oxid uhličitý, pH, Destilace, Elektrolýza, Voda 1 – fyzikální vlastnosti, Voda 2 – chemické vlastnosti, Voda 3 – dlouhodobé pozorování, Zahrádka v lahvi.
Vybavení technikou – 2 digitální videokamery, 2 digitální fotoaparáty.
Výukové filmy na téma destilace, elektrolýza, hydrostatika, kovy, plyny s animacemi, které vytvořili žáci za pomoci lektorů z ULTRAFUNu Praha. Záznam z „Hodiny moderní chemie“, kterou vedli lektoři z VŠCHT Praha.
 
Projektové dny na témata:
·         Energie – elektrárny Lipno a Temelín
·         Suroviny – doly na těžbu stříbra - Příbram, grafitový důl Český Krumlov, solné doly v Halleinu
·         Jak se co dělá – pivovar Nymburk, sklárna Harrachov, muzeum bižuterie Jablonec n. Nisou, přehrady Jablonec n. Nisou a Liberec, iQ park Liberec.
Na konci prezentace naše vyučující poděkovaly všem, kteří se zúčastnili a tento text si dovolíme citovat, protože se nám líbil:
„…Dovolujeme si poděkovat všem žákům, kteří se nechali přemluvit a vstoupili s námi na kouzelné území přírodních věd. Pod vedení vyučující chemie a fyziky prozkoumali nepatrnou část z přírodovědné oblasti. Žáci mediální výchovy si zaslouží stejné poděkování za řešení nekonečných úkolů v oblasti IT technologií.
Píle a nasazení všech žáků bude pro zúčastněné vyučující na dlouhá léta inspirací a pohlazením na duši pedagogů.
Závěrem bychom rády poděkovaly všem vyučujícím II. stupně Základní školy Jungmannovy sady Mělník, kteří měli tolik trpělivosti a respektovali naše projektové dny.
Poděkování patří i všem organizacím a jednotlivců, kteří nám pomohli s organizačním zabezpečením. Všichni nám mnohokrát vyšli vstříc, i když se naše požadavky zdály mnohdy nesplnitelné.
Velké poděkování patří i dopravcům, jejichž nervová soustava vydržela opakovaně zatížení, způsobené plným autobusem teenagerů…..